Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘HUT’

HUTjes in September

Er is er één, er zijn er twee, er zijn er drie jarig, hoera, hoera… Of het ook hier de decemberkou en knusheid zijn die een septemberse geboortegolf veroorzaken, durf ik niet te stellen. De feiten zijn echter dat op zes september de Molukse protestantse kerk verjaarde en dag erop de stad waarin haar synode gevestigd is hetzelfde lot onderging. De achtste is vervolgens mijn verjaring. In tijd aan elkaar verbonden en nu ook in ruimte verenigd, als een kosmische afspraak in de agenda van het Zijnde.

Kiri, kanan, kiri, kanan, links, rechts, links, rechts. Buiten klinkt het druk. Ik wrijf de slaap uit m’n ogen en loop het kantoor uit. Vanaf het hoger gelegen Karang Panjang marcheren groepen kinderen naar beneden de stad in. Naast hen loopt de baas van groep. Fluit in de mond. Frt-frt, frt-frt-frt. En dan weer kiri, kanan. ‘Daar komt Fita’, vader, oom en tante snellen naar de kant van de weg. Oom doet het camerawerk. Ik vraag ondertussen aan m’n buuroma met wie ik zo nu en dan Nederlands spreek wat er speelt. Ze antwoordt me in Indonesische codetaal ‘HUT GPM ke-75’.

Om dit geheim te kunnen ontcijferen, gooi ik me in fatsoenlijkere kleren in een angkot en volg de legertjes des Heeren de stad in. In schooluniformen en felgekleurde pakjes wandelen de eenheden vanuit hun scholen richting centrum. De kinderen komen samen op het grote onafhankelijkheidsplein voor het gouverneurskantoor. Verzetsheld Patimura – het volgens Ambonese christenen geïncarneerde bewijs van hun verbondenheid aan de Indonesische Republiek – overziet vanaf zijn sokkel hoe enkele ouders hun kinderen opwachten. Een ietwat teleurstellend schouwspel na imponerende parades. Er wordt wat gedronken en gegeten. De kinderen keren huiswaarts. Het gaat blijkbaar – tegen alle christelijke tegelwijsheden in – meer om de reis dan de aankomst.

Al in augustus las ik dat synodevoorzitter John Ruhulessin voor een niet al te grootse 75-jarige verjaardag was. Dit jaar viel de hari ulang tahun (HUT) of verjaardag in de Ramadhan. Of dit de achterliggende reden tot soberheid is weet ik niet. Op de avond van 6 september vindt in het Oikumene gebouw naast de oude Maranathakerk aan hetzelfde plein een viering plaats. Gouverneur, burgemeester en viceburgemeester, afvaardiging van dienst van religieuze zaken en anders-religieuze leiders zijn aanwezig. Enkele koren vertonen hun kunnen. Ruhulessin vertelt over pluraliteit en politiek en oppositie. Een website voor de Molukse protestanten wordt gelanceerd.

De dag erop verjaart de stad. Ik word door pak RT, een soort van wijkmeester, uitgenodigd mee te eten. Midden op straat vieren we de Ambon’s HUT. De dominee bidt een gebed. Het door de vrouwen in de wijk gekookte, gebakken en gefrituurde wordt gezamenlijk verorberd. Omdat de wijk volledig christelijk is, is het tevens ook nog de viering van de HUT GPM ke-75. Twee hutten tegelijk. In de moslimwijken blijft het nog even stil. Daar wordt gevast.

Advertenties

Read Full Post »